Tarieven

In een eerste consult kan de lactatiekundige inzicht krijgen in de aard en oorzaak van de problemen. U krijgt gerichte adviezen, afgestemd op uw omstandigheden en op de conditie van moeder en kind. Indien nodig maken we vervolgafspraken.

Telefonisch consult:
Bij acute problemen wordt vaak telefonisch contact gezocht met een lactatiekundige. We bespreken het probleem en lossen het indien mogelijk op.
Wanneer het niet lukt om het probleem telefonisch op te lossen, kunnen we een afspraak maken voor een consult aan huis.

Consult aan huis:
In veel gevallen is het prettig als de lactatiekundige bij u thuis komt. het is fijn als er
niet gereisd hoeft te worden met de  baby. We maken dan een afspraak op korte termijn. Dit kan ook in het weekend zijn

De lactatiekundige inventariseert het probleem en observeert een voeding. Dan krijgt u advies. Na een aantal dagen hebben wij telefonisch contact om te kijken hoe het gaat. U mag zelf ook altijd contact opnemen. Twee telefonische gesprekken zijn bij het consult aan huis inbegrepen.

Het kan zijn dat er meerdere consulten nodig zijn. Of dat de begeleiding, verder telefonisch kan plaatsvinden.
Na ieder consult krijgt u een samenvatting en adviezen thuis gestuurd via de post of via e-mail.

Prenataalconsult:
Mochten er bijzondere omstandigheden zijn, ging het voeden van een eerdere kindje niet naar wens of wilt u privévoorlichting dan is een prenataalconsult een goede keus. Tijdens uw zwangerschap bespreken we uw situatie en krijgt u advies op maat. Is een consult na de geboorte van uw baby gewenst dan geldt na een prenataalconsult het tarief van een vervolg consult.

Tarieven:
Verschillende verzekeraars vergoeden een consult van de lactatiekundige. Informeer bij uw verzekeraar of dat bij u het geval is.

Consult aan huis inclusief twee telefonische consulten…….€95.00
Vervolg consult……………………………………………………………€60,00
Telefonisch consult………………………………………………………€10,00 (per 15min.)